Gizlilik Politikası

ÖZKIŞ BAHÇE MOBİLYALARI 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Özkış Bahçe Mobilyaları kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun, kayıt ve bildirim sistemimiz üzerinden, çalışanlarımız, yetkililer, internet sitemiz, mobil uygulamalar, sosyal medya sayfamız, fiziksel mekânlar ve benzeri yollarla, sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekte ve gizli tutmaktadır. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Adresi:

Masko mobilya kenti 7/B blok No:39 İSTANBUL

Telefon:

02126750339      E-mail: ozkisbahce@gmail.com

 

Özkış Bahçe Mobilya müşterilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, geçici TC Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Kartı, uyruğu, ülke, şehir, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, sigorta kart numarası, müşteri no, adres, telefon numarası, e-posta adresi, fatura, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, denetim ve teftiş bilgisi, web sitesi kullanım verileri, sosyal medya paylaşımı , görsel ve işitsel kayıtlar, risk yönetimi, IP adresine ilişkin kişisel verilerinizi kaydetmekte ve işlemektedir.

Bu kişisel veriler, bilgi güvenliği süreçleri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Merkez destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya Merkez prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi, santral ve elektronik diğer kanallar üzerinden siparişler hakkında bilgilendirme, kimlik doğrulaması yapılması, kalite geliştirme işlemlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik;  “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak itibar yönetim bilgisi, randevu, bilgilendirme, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

Bu veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde, veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.ozkisbahce.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu Özkış Bahçe Mobilyaları yetkililerine ulaştırarak yapabilirsiniz.

                                            ÖZKIŞ BAHÇE MOBİLYALARI